Cursuribursa.ro

Oferta noastră de cursuri

Agenţi delegaţi
Cod: ADEL

Agent delegat – este o persoană fizică sau juridică care, sub responsabilitatea deplină şi necondiţionată a uneisingure firme de investiţii în numele căreia acţionează, promovează clienţilor sau clienţilor potenţiali servicii deinvestiţii şi/sau servicii auxiliare, primeşte şi transmite instrucţiunile ori ordinele de la clienţi referitoare la serviciide investiţii sau instrumente financiare, plasează instrumente financiare ori furnizează clienţilor sau clienţilorpotenţiali consultanţă privind aceste instrumente ori servicii;
Detalii...
Consultanţi de Investiții
Cod: CIF

Consultantul financiar încearcă să răspundă necesităţilor financiare ale clienţilor, persoane fizice cât şi juridice. În baza regulamentelor A.S.F, consultanţii de investiţii sunt persoane fizice sau juridice care prestează cu titlul profesional servicii de consultanţă de investiţii cu privire la instrumentele financiare. Prin consultanţă de investiţii se înţelege recomandarea personală dată unui client în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare.
Detalii...
Cursuri Formare Profesională Continuă online
Cod: FPC / CFPC

Conform noilor reglementări CNVM, persoanele care deţin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesională emis de un organism de formare profesională atestat de către CNVM sunt obligate să urmeze un număr de cel puţin 20 de ore de formare profesională continuă pe an.
Cursul include modificările intervenite în legislația de capital din Romania și legislația europeană în domeniul pieței de capital. De asemenea, oferim teme de interes care vor fi analizate pe perioada programului.
Detalii...
Administrator de risc
Cod: ADRI

Functia de administrare a riscului este functia cheie pe care o exercita persoanele ale caror atributii au o influenta semnificativa asupra realizarii obiectivelor strategice ale entitatii reglementate, care nu fac parte din structura de conducere, indeplinind in cadrul entitatii reglementate, conform legislatiei specifice Sectorului Instrumentelor si Investitiilor Financiare, atributiile de evaluare si administrare a riscurilor.
Detalii...
Personal care îndeplinește funcția de conformitate în cadrul SSIF
Cod: PIFC

Prin obţinerea atestatului și autorizaţiei de "Personal care îndeplinește funcția de conformitate" aveţi responsabilitatea de a supraveghea respectarea de către entitatea pe care o reprezentaţi şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare incidente pieţei de capital, precum şi a normelor interne.
Detalii...
Abuz de piață
Cod: FPCAP

În conformitate cu Legea nr.126/2018, prin abuz de piaţă se înţelege comportamentul ilegal pe pieţele financiare, care presupune utilizarea abuzivă, divulgarea neautorizată a informaţiilor privilegiate şi manipularea pieţei, astfel cum acestea sunt reglementate de Legea nr. 24/2017 şi de Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă.
Detalii...
Spălarea banilor
Cod: FPCSB

Spălarea banilor și lupta împotriva finanțării terorismului sunt subiecte care apar din ce în ce mai des pe agenda autorităților de supraveghere a piețelor financiare. Prin urmare, firmele de investiții trebuie să-și adapteze politicile și procedurile interne în scopul minimizării riscului ca serviciile furnizate de acestea să fie utilizate în scopuri ilegale. Cele două concepte sunt diferite, însă relaționate. Obiectivul cursului este înțelegerea conceptelor de spălare a banilor și finanțarea terorismului și a riscurilor aferente, în scop de prevenire.
Detalii...
Adecvarea capitalului SSIF/SAI/Instituţii de credit conform prevederilor acordului BASEL III -CRDIV/CRR
Cod: FPCBIII

Urmare a implementării în legislația autohtonă a Directivelor Uniunii Europene privind prevederile Acordului de Capital de la Basel și a modificărilor ulterioare, AS Financial Markets vine în sprijinul dvs. prin organizarea unui curs de specialitate, care are ca scop formarea specialiștilor care își desfășoară activitatea în domeniul evaluării și administrării riscurilor financiare. Dezbaterea cuprinde întreaga problematică a pieței de capital și a instituțiilor bancare referitoare la înțelegerea și monitorizarea riscurilor la care sunt supuse.
Detalii...
Sancțiuni internaționale
Cod: FPCSI

În ultimul deceniu utilizarea sancțiunilor financiare a cunoscut o creștere exponențială atât ca instrument de combaterea a terorismului dar și de aplicare a unor restricții în zonele de conflict armat și combatere a proliferării nucleare. Aplicarea cu strictețe a regimurilor sancționatorii a devenit un obiectiv strategic al instituțiilor care activează pe piața bancară și de capital atât în ceea ce privește riscul operațional dar mai ales al riscului reputațional. Diversitatea și complexitatea cadrului de reglementare și a mijloacelor de implementare necesită alocarea cu prioritate a resurselor în acest domeniu.
Detalii...
"Legea 126/2018 - noul cadru de desfășurare a serviciilor de investiții financiare"
Cod: FPCLG126

Legea 297/2004 a fost înlocuită după 14 ani cu o lege nouă care stabilește noul cadru de reglementare și de desfășurare a activitățiilor și serviciilor de investiții financiare. Noua lege transpune în legislația locală Directiva privind piețe de instrumente financiare - MiFID II și constituie o nouă provocare pentru firmele de investiții din România, în contextul europenizării piețelor financiare. Cursul își propune să prezinte succint noutățile legislative (noua structură de piață, tranzacționarea algoritmică și accesul direct, guvernanța produselor, vânzarea produselor financiare etc.) și să atragă atenția asupra impactului noilor cerințe legale în activitățile intermediarilor.
Detalii...
MIFID II, MiFIR și PRIIPS
Cod: MIFID

Programul va analiza aspecte legate de noile cerințe introduse de reglementările MiFID II, MiFIR și PRIIPS, care se adresează angajaților din departamentele de conformitate, de management al riscului din cadrul instituțiilor financiare, firmelor de investiţii, precum şi altor persoane interesate.
Detalii...
Cursuri de specializare - MS Excel
Cod: Excel

Cele mai multe clickuri din lume sunt date pe butoanele “Sunt de acord cu termenii și condițiile” și “Export to EXCEL”. Foarte multe ore de muncă sunt consumate zilnic pentru a crea în excel rapoarte sofisticate (zilnice, săptămânale, lunare) care sunt prezentate apoi managementului sau altor consumatori, pentru ca după o săptămână/ lună să o luăm de la capăt cu multe acțiuni repetitive. Cu ajutorul ecosistemului POWER BI (Power Query, Power Pivot, PowerBI, Power Apps, Flow), orice utilizator de Excel poate deveni un programator sub acoperire, care poate crea în câteva ore aplicații de raportare care se va actualiza singură și va putea fi refolosită pentru a genera alte forme ale raportului inițial.
Detalii...
Detalii...

Lista lectorilor

Ioan Aleman  
CEO AS Financial Markets SRL ioan.aleman[at]cursuribursa.ro
Ion Radu  
Expert conformitate- Banca Comercială Română ion.radu.email[at]gmail.com
Livia Ilie  

Paul Barangă  

Sergiu Paramanov  
CEO Financial Trading Art SRL sergiu.paramanov[at]cursuribursa.ro
Darie Moldovan  
Lect. Univ. Dr. secția Infor. Ec. UBB Cluj-Napoca
Bogdan Roșu  
Specialist în piețe de capital
Adriana Tănăsoiu  

Adrian-Cantemir Călin  
Lector Dr. - A.S.E. București, Cercetător științific gradul II - Academia Română
Ioana Sechel  
Lector Univ. Dr. la UT Cluj-Napoca
Daniel Stoicescu  

Radu Ciofu  
Analist Financiar
Traian Moldoveanu  

Minodora Budin  

Alexandra Horobeţ  

Marius Ghinea  

Darius Cipariu  

Ana Racolța  

Cătălin George Nicolaescu  
Șef Serviciu Conformitate - Guvernanță Corporativă SIF Moldova
Claudiu Cazacu  
analist șef al XTB Romania claudiu.cazacu[at]xtb.ro
Florentin Vencu  

Andrei Bogdan Anghel  

Marian Cirstian  
Ofițer conformitate senior OTP Bank Romania
Adrian Codirlașu  
Președinte CFA România
Ovidiu Dumitrescu  

Remus Stoica  
Specialist piața de capital
Manuela Pușcoci  

Andreea Nica  
CFA, Membru C.A. al CFA România andreea.nica[at]cursuribursa.ro
Victor Dobrin  
Expert Conformitate ING Bank Romania
Marian Șerban  
CFA, Senior -Level Manager Banca Transilvania
Cătălin Măciucă  
Manager risc financiar UniCredit Bank
Mugur Popescu  
CFA, Director Directia Investiții BCR Pensii
Narcisa Oprea  
Avocat, Partener Schonherr și Asociații n.oprea[at]schoenherr.eu
Bogdan Tudosie  
CFA, Director Vanzari - BRD Groupe Societe Generale
Bogdan Albu  
General Manager XTB Romania
Alexandru Moise  
Senior Manager, TMO Attorneys at Law-KPMG;
Gabriel Mihai Tănase  
Director, Cyber Security, KPMG Advisory
Farima Denis  

Ionuț Stafie  
Senior Compliance Officer, ING Tech România;
Roxana Păunescu  
Manager, Financial Services Compliance/Compliance Directorate Raiffeisen Bank România.
Olivia Silvia Loidl  
Senior Compliance Officer, Deputy Head of Distribution Compliance Europe, Allianz Global Investors GmbH - München, Germania ;
Mukul Pal  
Chief Investment Officer la Ait Inc. Ontario, Canada;
Ploeșteanu Nicolae-Dragoș  
conferențiar universitar doctor, Universitatea ”Petru Maior” Târgu-Mureș.

cursuribursa.ro © 2013 - 2020 Toate drepturile rezervate   |   Politica de confidențialitate

Cum vă protejăm datele personale?

Stimate vizitator,
Vă mulțumim că sunteți interesat de serviciile noastre și sperăm că informațiile furnizate sunt utile și relevante pentru dvs.
Din data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm cum protejam datele dvs. personale și cum ne insușim prevederile Regulamentului. Toate informațiile importante le găsiți în cadrul Politicii de Confidențialitate din subsolul web site-ului.
Vă rugăm acordați câteva minute pentru revizuirea documentelor, unde veți găsi informații cu privire la modul în care colectăm și stocăm datele dvs. personale și, nu în ultimul rând, drepturile pe care le aveți atunci când vine vorba de datele dvs. personale. Puteți vizualiza Politica de confidențialitate apăsând aici.
În caz ca aveți întrebări, nelămuriri, probleme, suntem disponibili oricând pentru dvs. pe e-mail. Pentru întrebări legate de protecția datelor personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail la privacy@cursuribursa.ro

Departamentul de conformitate al AS Financial Markets
Am înțeles